Botox

BOTOLINUMTOXIN A

(Mer känt som Botox)


Används för att dämpa/ta bort mimiska rynkor som till exempel bekymmersrynkan, kråksparkar, panna m.m. Botox kan även ges mot armsvett. På kliniken används Vistabel från Allergan

SkinVitality


Brahegatan 20

114 37 Stockholm


Katharina@SkinVitality.se

+46 733 91 91 26